Wymagania:

  • Ukończony 18 rok życia
  • Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego,
  • Zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

Uprawnienia:

  • Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego
  • Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

 

Licencja na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

Licencja na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających pozwala na profesjonalne, bezpieczne i zgodne z prawem ciągnięcie narciarza, koła czy zabawki do holowania za pomocą łodzi motorowej. Jeśli więc chcesz sprawić przyjemność dzieciom lub znajomym, umiesz i możesz poruszać się łodzią motorową, może czas na kolejne umiejętności?

 

Dla kogo licencja na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających?

Każdy, kto chciałby płynąc łodzią motorową ciągnąć za sobą narciarza lub sprzęt typu koło, banan, kneeboard lub inny, na którym znajdują się ludzie, musi mieć licencję. Można ją uzyskać, w sytuacji kiedy posiada się już przynajmniej patent sternika motorowodnego lub motorowodnego sternika morskiego. Jest to więc dokument dla osób, które mają już pewne doświadczenie w pływaniu na motorówce, potwierdzone egzaminem i państwowym dokumentem, chociaż możliwe jest połączenie obu kursów.

 

Co obejmuje szkolenie?

Ponieważ ciągnięcie za motorówką innych osób to duża odpowiedzialność za ich życie oraz za bezpieczeństwo innych użytkowników akwenu, każde szkolenie obejmuje szeroką wiedzę o sprzęcie, o tym, jak porozumiewać się z holowanym narciarzem i innymi użytkownikami sprzętów wodnych, jak zachować warunki bezpieczeństwa, przygotować jacht holujący czy miejsce startowe oraz liny. Ważne jest także poznanie wszelkich przepisów dotyczących holowania. Niezbędne do bezpiecznego wykonania zadania są także umiejętności praktyczne, które również nabywa się na kursie. Kurs pozwala nie tylko na nieograniczoną zabawę na wodzie, ale także uczy, jak zachowywać się w sytuacjach trudnych, kiedy narciarz czy inne holowane osoby wymagają pomocy.