Patent Sternik Motorowodny

Wymagania :

 • Ukończony 14 rok życia
 • Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

Uprawnienia :

 • Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
 • Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

*Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW.

Patent Motorowodny Sternik Morski

Wymagania :

 • Ukończony 18 rok życia
 • Odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
 • Zdanie egzaminu na stopień motorowodnego sternika morskiego.

Uprawnienia :

 • Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
 • Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Licencja na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

Wymagania:

 • Ukończony 18 rok życia
 • Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego,
 • Zdanie egzaminu na licencję na holowanie narciarza lub innych obiektów pływających

Uprawnienia :

 • Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego
 • Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

Licencja na holowanie statków powietrznych

Wymagania :

 • Ukończony 18 rok życia
 • Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego,
 • Zdanie egzaminu na licencję na holowanie statków powietrznych

Uprawnienia :

 • Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu statków powietrznych.