Wymagania:

  • Ukończony 18 rok życia
  • Odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
  • Zdanie egzaminu na stopień motorowodnego sternika morskiego.

Uprawnienia:

  • Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
  • Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

 

Patent morskiego sternika motorowodnego

Każdy, kto chciałby poczuć przyjemność prowadzenia dużej jednostki po morskich wodach, jeziorach czy rzekach musi posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie i predyspozycje. Jeśli są one poparte patentem morskiego sternika motorowodnego, pływanie po morzu  jachtem motorowym bez ograniczenia mocy, ale o długości kadłuba do 18 m, to już sama przyjemność.

 

Dla kogo szkolenie na sternika motorowodnego?

Patent morskiego sternika motorowodnego przyda się zarówno osobom prywatnym, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i przesiąść się z niewielkich obiektów pływających na większe jachty motorowe i swobodnie poruszać się po morzu. To także kurs dla tych, którzy mają już duże doświadczenie, ale wciąż niepotwierdzone odpowiednim dokumentem. Na kursy zapraszamy też nurków czy ratowników wodnych, dla których patent to wymóg w pracy lub możliwość dalszego rozwoju nabytych już umiejętności. Aby podejść do egzaminu na Motorowodnego Sternika Morskiego należy udokumentować odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi.

 

Co obejmuje szkolenie?

Szkolenie prowadzone przez doświadczonych instruktorów, obejmuje nie tylko wykłady z przepisów morskich, pracy na mapach, ćwiczeń w obliczaniu trasy i kursu, ale także zajęcia praktyczne: manewry portowe, bezpieczne poruszanie się po wodach morskich czy poszerzające wiedzę na temat nawigacji morskiej. Uczestnik kursu musi opanować wiedzę teoretyczną i praktyczną, w tym Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej, budowę i obsługę motorówek, ale też ratownictwo czy meteorologię.